Mijn favorieten

Verkopen en Aankopen

Het is niet moeilijk verwachtingen te wekken, de uitdaging is ze waar te maken!
 
MLW Exclusief is onder de naam van Maalderink & Lutke Willink al bijna 40 jaar actief als makelaar van het buitengebied. Onze makelaars en rentmeesters zijn altijd persoonlijk aanspreekbaar, volgen de ontwikkelingen in het buitengebied nauwgezet en hebben zich door werk, ervaring en voortdurende scholing ontwikkeld tot zuivere specialisten. De vele, vaak bijzondere, regels en wetten die  in het buitengebied gelden, maken het aan- en verkopen van onroerend goed in het buitengebied in het algemeen, en van exclusief onroerend goed in het bijzonder, tot een proces die een gespecialiseerde aanpak vraagt. Zowel privaatrechtelijk (erfdienstbaarheden en zakelijke en persoonlijke rechten) als publiekrechtelijke (bestemmingsplannen, ruimtelijke ontwikkelingen) aspecten dienen in beeld te worden gebracht en te worden beoordeeld. Om een voorbeeld te noemen: wist u dat niet in iedere woning in het buitengebied gewoond mag worden door een burger?

Verkopen van uw woning
Wanneer u uw woning wilt verkopen, zullen wij met u in een persoonlijk gesprek het gehele proces bespreken. Wij zijn thuis in de markt, zodat wij u goed kunnen informeren over actuele marktontwikkelingen.
 
Uiteraard wordt er een uitgebreide brochure van uw woning gemaakt en wordt uw woning geplaats op deze site en op Funda. Daarnaast komen er etalagepresentaties in al onze kantoren. De hierbij te gebruiken foto’s worden door een professionele fotograaf gemaakt, niet alleen standaard foto’s, maar ook  360 graden foto’s.
 
Tijdens het verkooptraject krijgt u een on-line klantendossier. Hierop kunt u zelf de voortgang van het verkoopproces bijhouden! Uiteraard houden wij u ook zelf op de hoogte van de ontwikkelingen, onder meer door regelmatige terugkoppeling van de voortgang.
 
Aankopen van een woning
Ook het aankopen van een woning is, zeker in het exclusieve segment, een proces dat de nodige aandacht vraagt. Uiteraard kunnen wij voor u op zoek gaan naar uw toekomstige woning die voldoet aan de door u op voorhand aangereikte zoekcriteria. Maar ook indien u zelf, na misschien wel een lange zoektocht, de woning van uw dromen heeft gevonden, blijft de nuchtere en zakelijke benadering en begeleiding van één van onze makelaars van doorslaggevend belang. Het gaat er niet alleen om dat u een optimale onderhandelingsresultaat behaalt, maar ook, en misschien wel veel belangrijker, dat u ook over een aantal jaren nog het gevoel heeft de woning van uw dromen te hebben gekocht.

Samenwerking woningmakelaardij en makelaars commercieel vastgoed
MLW Exclusief maakt deel uit van een grote organisatie, waarvan ook  Maalderink & Lutke Willink Makelaars en Beëdigd Rentmeesters, Eggink Maalderink Garantiemakelaars en Eggink Maalderink Bedrijfsmakelaars deel uitmaken. Hierdoor zijn wij in staat u niet alleen te adviseren en te begeleiden op het gebied van de woningmakelaardij zelf, maar ook op het gebied van de agrarische makelaardij, de rentmeesterij en / of op het gebied van de bedrijfsmakelaardij.

Meer informatie
Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.