Mijn favorieten

Wonen op een landgoed

De droom van veel mensen: wonen op een landgoed. 

Het wonen op een landgoed kent weer zijn eigen “eigenaardigheden” en kent zeer veel verschijningsvormen. Enkele bijzondere aspecten:

Natuurschoonwet (NSW)
Een van de bijzondere kenmerken van landgoederen is dat vaak sprake is van een zogenaamd “gerangschikt landgoed”. Daarmee wordt gedoeld op de Natuurschoonwet (NSW). Indien landgoederen gerangschikt zijn (en voordat dat kan moeten landgoederen aan bepaalde voorwaarden voldoen), kan de eigenaar gebruik maken van verschillende fiscale voordelen. Onze rentmeesters kunnen u meer vertellen, zowel over de voorwaarden waaraan landgoederen c.q. hun eigenaren moeten voldoen als over de fiscale voordelen die hierbij aan de orde zijn.

Nieuwe landgoederen
Het gaat niet alleen om bestaande landgoederen: het is ook mogelijk zelf een nieuw landgoed te stichten. Er kan dan, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals die door gemeenten en provincie’s gesteld worden, een nieuw landhuis opgericht worden. De ideale kans om zelf vorm en uitvoering te geven aan uw droomhuis. Het gaat hier echter wel om projecten die geduld en doorzettingsvermogen verlangen. Ook hierbij kunnen onze rentmeesters u begeleiden en adviseren

Erfpacht
Het komt veel voor dat er meerdere woningen tot een landgoed behoren en dat de eigenaar van het landgoed de woningen op basis van erfpacht verkoopt. De hierbij behorende erfpachtcontracten komen in zeer veel verschillende vormen voor. Ook de bepaling van de canon (de jaarlijkse tegenprestatie voor de erfpacht) kent vele varianten. Het is van zeer groot belang dat reeds bij aanvang van de erfpachtperiode goed onderzocht wordt of de erfpachtvoorwaarden goed zijn opgesteld en de canon deugdelijk is vastgesteld. De voorbeelden waarbij dit mis is gegaan zijn legio (denk aan de discussies met betrekking tot erfpacht op de Waddeneilanden en in Amsterdam.
Onze rentmeesters volgende de ontwikkelingen op het gebied van erfpacht en de canonbepaling op de voet en kunnen u dus optimaal begeleiden bij zowel de vestiging van nieuwe erfpachtrechten, de aan- of verkoop hiervan en de taxatie’s in het kader van de periodieke herziening van de canon.
Meer informatie
Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.