Mijn favorieten

Planschade

Het zal u maar gebeuren: u woont op een prachtige, rustige en landelijk gelegen plek en opeens bedenkt de overheid dat er pal naast uw woning een nieuwe snelweg aangelegd moet worden of dat er ruimte nodig is voor een nieuw bedrijventerrein.
 
Als u hiervoor niet uitgekocht hoeft te worden, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor planschade: een tegemoetkoming in de schade die u lijdt.
 
Planschade kent een groot scala een bijzondere factoren die beoordeeld moeten worden alvorens een claim daadwerkelijk wordt toegekend. Vaak worden dan termen gehanteerd als “voorzienbaarheid”, “risicoaanvaarding” en / of “maximale “planinvulling”. Niet zelden zijn procedures opgestart in gevallen waarin het zeer duidelijk was dat er wel degelijk schade was, maar waar de overheid en uiteindelijk de rechter heeft geconcludeerd dat deze schade niet voor vergoeding in aanmerking kwam.
 
Alvorens kosten te maken voor het opstarten van een procedure tot vergoeding van planschade kan een eerste globale beoordeling / quickscan al de nodige vragen en onzekerheden wegnemen.
 
Onze onteigeningsdeskundigen kunnen u op voorhand een risico-inschatting geven voor wat betreft de haalbaarheid van een planschadeclaim. Indien uit deze beoordeling blijkt dat er wel degelijk een goede kans bestaat dat een deel van de schade voor vergoeding in aanmerking komt, kunnen zij u uiteraard ook begeleiden en adviseren in de procedure zelf.

Meer informatie
Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.