Mijn favorieten

Taxaties

Door jarenlange ervaring als makelaars en taxateurs zijn wij uitstekend op de hoogte van de prijsvorming van onroerend goed. Deze ervaring wordt aangesproken bij taxaties van uiteenlopende aard. Of het gaat om taxaties ten behoeve van aan- of verkoopbeslissingen, ten behoeve van financiering of ter bepaling van de hoogte van een erfpachtcanon, wij voeren met onze deskundigheid en ervaring deze graag voor u uit.

Vormen van taxaties
Taxeren is waarde bepalen. Een taxateur kan dit alleen als hij op de hoogte is van wat er aan onroerend goed transacties gebeurt. De makelaars/taxateurs van MLW Exclusief en van Maalderink & Lutke Willink Makelaars en Beëdigd Rentmeesters weten door hun jarenlange ervaring als geen ander welke waarde aan een onroerende zaak kan/mag worden toegekend. Wij zijn in staat te taxeren voor diverse doeleinden. Onroerend goed kan namelijk verschillende waarden hebben afhankelijk met welk doel wordt getaxeerd. Te denken valt hierbij aan:
  • taxatie ten behoeve van aan- of verkoop;
  • taxatie ten behoeve van financiering;
  • taxatie van de WOZ-waarde;
  • taxatie van erfpachtscanon en opstalretributie;
  • taxatie van de waarde van erfpachts- en opstalrechten;
  • taxatie van de waarde bloot eigendom in geval van erfpacht en / of opstal;
  • taxatie van pacht
  • taxatie van gronden in verpachte staat
  • taxatie van planschade
  • taxatie van schadeloosstellingen bijvoorbeeld bij onteigening
In voorkomende gevallen wordt de taxatie uitgevoerd in samenwerking met accountants (bijvoorbeeld bij bedrijfsovername, fiscale liquidatie en bij verkopen ter voorkoming van onteigening) of in commissieverband.


Meer informatie
Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.